ALGEMEEN

Opvoeden doe je samen. Daarom vinden we het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij onze school. 's Ochtends stroomt bij ons de school vol met ouders die hun kind tot in de klas brengen, zelfs nog in de bovenbouw. Contact met de leerkracht is vanzelfsprekend.
Betrokkenheid van ouders zien we ook door de vele activiteiten, werkgroepen en vieringen waar ouders aan mee doen. Ook vormen de ouders een belangrijk onderdeel van onze schoolorganisatie, door mee te denken en ons als team soms een spiegel voor te houden.

St. Franciscusschool     Lycklamaweg 14, 8471JX Wolvega     t 0561-614022     info@stfranciscusschool-wolvega.nl