ALGEMEEN

Onze stamgroepen hebben allemaal een naam die met de natuur te maken heeft, want we willen op school tenslotte veel met de natuur doen. Dat hebben de kinderen van de kinderraad bedacht en alle groepen vonden dit een goed idee.
Kinderen starten 's ochtends in hun eigen stamgroep en deze stamgroep vormt een vast thuisbasis gedurende de dag. In de kring een gesprek voeren, een spelletje doen, stil en geconcentreerd werken aan je weektaak, samen in een groepje een onderwerp voor wereldoriëntatie uitzoeken: allemaal stamgroepwerk!

St. Franciscusschool     Lycklamaweg 14, 8471JX Wolvega     t 0561-614022     info@stfranciscusschool-wolvega.nl